Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

193.

Do czynników ryzyka zakażeń szpitalnych zalicza się m.in.:

  • A. wiek pacjenta
  • B. długość pobytu w szpitalu
  • C. nieodpowiednia antybiotykoterapia
  • D. odp. A, B i C są poprawne
  • E. odp. B i C są poprawne
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań