Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

13.

U 49-letniego pacjenta po urazie wielonarządowym doszło do ostrego uszkodzenia nerek. Wskaż, które z wymienionych parametrów wskazują na 2 stadium ciężkości ostrego uszkodzenia nerek: 1) stężenie sodu w moczu < 20 mmo/l; 2) dwukrotny wzrost stężenia kreatyniny w surowicy w stosunku do wartości wyjściowej; 3) zmniejszenie diurezy < 0,3 ml/kg/godzinę przez ponad 24 godziny; 4) wzrost stężenia mocznika o 50% wartości wyjściowej; 5) zmniejszenie diurezy < 0,5 ml/kg/godzinę przez co najmniej 12 godzin. Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3
  • B. 1,4.
  • C. 1,5.
  • D. 2,3
  • E. 2,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań