Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

95.

Faza snu, w trakcie której obserwuje się zniesienie napięcia mięśni poprzecznie prążkowanych oraz występują marzenia senne to faza/stadium:

  • A. czuwania.
  • B. REM.
  • C. NREM, stadium N1.
  • D. NREM, stadium N2.
  • E. NREM, stadium N3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań