Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(196)

39.

Do cytostatyków o szczególnie wysokim potencjale kardiotoksycznym, mogącym prowadzić do zastoinowej niewydolności krążenia, należy:

  • A. L-asparginaza
  • B. dakarbazyna
  • C. doksorubicyna
  • D. karboplatyna
  • E. metotreksat
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań