Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(196)

77.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące skriningu schorzeń nowotworowych żeńskich narządów płciowych:

1) skrining w kierunku raka pochwy i sromu nie jest prowadzony ze względu na małe rozpowszechnienie chorób w populacji;

2) skrining w kierunku raka endometrium nie jest prowadzony, gdyż pierwsze objawy w postaci krwawienia z macicy są łatwo zauważane przez kobiety i zgłaszane lekarzowi;

3) skrining w kierunku nowotworów nienabłonkowych jajnika, trzonu macicy i pochwy nie jest prowadzony ze względu na rzadkość występowania tych schorzeń;

4) skrining w kierunku raka jajnika jest prowadzony i obejmuje badanie ultrasonograficzne oraz oznaczenie markerów: CA 125, HE 4 (human epididymis protein 4) oraz gonadotropinę kosmówkową;

5) skrining w kierunku raka szyjki macicy jest prowadzony i obejmuje test cytologiczny, którego czułość wynosi w najlepszych ośrodkach 85-90%.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 3
  • B. 1, 5
  • C. 3, 4, 5
  • D. 4, 5
  • E. 1, 3, 4
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań