Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(198)

103.

Które z podanych kryteriów diagnostycznych przemawiają za rozpoznaniem zespołu antyfosfolipidowego?

  • A. Zakrzepica naczyniowa
  • B. Niepowodzenia położnicze
  • C. Obecność przeciwciał antykardiolipinowych
  • D. Obecność przeciwciał przeciwko beta2- glikoproteinie 1
  • E. Wszystkie wyżej wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań