Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

166. Którego z wymienionych środków medycznych nie można stosować u pacjentów z urazami OUN w postępowaniu przedszpitalnym?

  • A. tlenu.
  • B. 0,9% roztworu NaCl.
  • C. roztworów glukozy.
  • D. dopaminy.
  • E. dobutaminy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań