Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

179.
Przymusowe pobranie krwi może nastąpić od:
1) osoby podejrzewanej;
2) osoby podejrzanej;
3) osoby oskarżonej;
4) osoby skazanej na karę pozbawienia wolności;
5) od każdej osoby z zaburzeniami psychicznymi lub chorej psychicznie.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,4.
  • B. 2,3,4.
  • C. 3,4,5.
  • D. 1,3,5.
  • E. 1,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań