Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

187. Zasiłek chorobowy z Funduszu Chorobowego przysługuje przez okres czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. Osoba ubezpieczona wykonująca pracę zawodową w okresie orzeczonej czasowej niezdolności do pracy lub wykorzystująca zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z wymienionymi w nim zaleceniami lekarskimi:

  • A. otrzymuje 20% podstawy wymiaru zasiłku.
  • B. otrzymuje 40% podstawy wymiaru zasiłku.
  • C. otrzymuje 50% podstawy wymiaru zasiłku.
  • D. otrzymuje 75% podstawy wymiaru zasiłku.
  • E. traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań