Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

197. Pytanie unieważnione przez CEM. Wskaż, który z n/w wyników nie jest charakterystyczny dla AIDS:

  • A. zmniejszenie liczby CD4.
  • B. zwiększenie frakcji IgG.
  • C. wykazanie RNA HIV w PCR.
  • D. stwierdzenie antygenu po 24 godzinach.
  • E. zwiększenie frakcji IgE
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań