Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

18. W ostrym zespole rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego stwierdza się następujące zmiany w badaniach laboratoryjnych:

  • A. małopłytkowość.
  • B. przedłużone czasy krzepnięcia (czas protrombinowy, czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, czas trombinowy).
  • C. zmniejszone stężenie fibrynogenu w osoczu.
  • D. zmniejszone stężenie innych czynników krzepnięcia w osoczu.
  • E. wszystkie prawdziwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań