Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

75. Do czynników ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy należą:
1) infekcja HPV 16/18;
2) niepłodność;
3) duża liczba partnerów płciowych;
4) palenie papierosów;
5) stosowanie hormonalnej terapii zastępczej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,3.
  • C. 1,3,4.
  • D. 1,2,3,4.
  • E. 2,3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań