Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(201)

140.

Model przekonań zdrowotnych wyjaśnia:

  • A. Dystres
  • B. Zapadalność
  • C. Ryzyko zdrowotne
  • D. Prawdopodobieństwo podporządkowania się zaleceniom
  • E. Remisję
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań