Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)
< Poprzednie pytanieNastępne pytanie >

1.

Najbardziej charakterystyczne objawy dla ostrego kłębuszkowego zapalenia nerek to?

  • A. glukozuria, białkomocz, krwiomocz mikroskopowy, nadciśnienie, obrzęki
  • B. białkomocz, krwiomocz mikroskopowy, nadciśnienie, obrzęk
  • C. izolowany krwiomocz mikroskopowy
  • D. białkomocz nerczycowy, hipoalbuminemia, obrzęk, hiperlipidemia
  • E. białkomocz, krwiomocz mikroskopowy, nadciśnienie, obrzęk, szybko postępująca niewydolność nerek
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań