Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

9.

Na ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek mogą wskazywać współwystępujące z różną częstością objawy obejmujące: 

1) tępy ból w okolicy lędźwiowej; 

2) skąpomocz; 

3) osutkę plamistogrudkową; 

4) krwiomocz; 

5) gorączkę. 

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione
  • B. 1,2,4
  • C. tylko 1.
  • D. 3,4,5
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań