Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

46.

Chorobę trzewną od nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten odróżnia:

  • A. występowanie objawów z przewodu pokarmowego
  • B. związek objawów klinicznych z wprowadzeniem do diety glutenu.
  • C. występowanie zaburzeń emocjonalnych.
  • D. obecność nieprawidłowego zapisu eeg.
  • E. stwierdzenie całkowitego lub prawie całkowitego zaniku kosmków jelitowych w materiale bioptycznym pobranym z dwunastnicy
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań