Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

53.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące mięsaka Ewinga :

  • A. występuje częściej u dziewczynek niż chłopców.
  • B. ognisko pierwotne powoduje nawarstwienie okostnej.
  • C. jest mięsakiem wysoko zróżnicowanym.
  • D. najczęściej lokalizuje się w kończynach górnych.
  • E. najczęstszą lokalizacją przerzutów jest wątroba.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań