Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

77. Tętno palpacyjnie można zbadać z wyjątkiem:

  • A. tętnicy łokciowej
  • B. tętnicy biodrowej wspólnej
  • C. tętnicy grzbietowej stopy
  • D. tętnicy piszczelowej tylnej
  • E. na każdej z wymienionych tętnic można zbadać tętno
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań