Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

88. Uszkodzenie tętnicy oponowej środkowej powoduje powstanie:

  • A. krwiaka śródmózgowego
  • B. krwiaka nadtwardówkowego
  • C. krwiaka podtwardówkowego
  • D. A i B
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań