Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

102.

Wtórna profilaktyka raka szyjki macicy polega na:

  • A. zachowaniach prozdrowotnych, których celem jest uniknięcie zakażenia HPV.
  • B. przesiewowym badaniu cytologicznym
  • C. konizacji szyjki macicy w przypadku wykrycia w cytologii zmian typu CIN2+.
  • D. radykalnym wycięciu macicy z limfadenektomią w przypadku wykrycia raka inwazyjnego
  • E. brachyterapii w przypadku raka z przerzutami.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań