Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

124.

U 30-letniego chorego z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej zalecono jeden z leków zapobiegających nawrotom choroby. Po kilku dniach zażywania leku wystąpiły poliuria oraz drżenie kończyn górnych. Objawy te sugerują, że najprawdopodobniej zastosowano:

  • A. karbamazepinę.
  • B. kwas walproinowy.
  • C. lamotryginę.
  • D. okskarbamazepinę.
  • E. sole litu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań