Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

133. Który lek nie jest normotymikiem?

  • A. haloperidol
  • B. sole litu
  • C. Kwetiapina
  • D. kwas walproinowy
  • E. lamotrygina
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań