Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

149.

U wszystkich chorych z przewlekłym zespołem wieńcowym, niezależnie od ryzyka sercowo-naczyniowego, obecności chorób współistniejących i objawów niedokrwiennych, celem poprawy rokowania zaleca się leczenie:

  • A. liraglutydem
  • B. inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE-I).
  • C. antagonistą receptora beta-adrenergicznego.
  • D. długo działającym nitratem.
  • E. statynę
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań