Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

165.

U chorego zatrutego trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi wystąpił różnokształtny częstoskurcz komorowy. W leczeniu należy zastosować:

  • A. siarczan magnezu.
  • B. β-bloker.
  • C. digoksynę.
  • D. amiodaron.
  • E. werapamil.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań