Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

176.

Prawo pacjenta do informacji obejmuje:

  • A. udzielenie pacjentowi informacji tylko o jego stanie zdrowia
  • B. udzielenie pacjentowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
  • C. udzielenie pacjentowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, o wszystkich następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
  • D. udzielenie informacji osobie bliskiej pacjenta nawet wbrew żądaniu pacjenta jej nieudzielania.
  • E. udzielenie pacjentowi tylko ogólnej informacji o zabiegu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań