Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

180.

Do jakich źródeł postępowania odsyła lekarzy Kodeks Etyki Lekarskiej w sprawach w nim nieuregulowanych?

  • A. do tradycji zawodowej.
  • B. do tradycji zawodowej i aktów przedstawionych przez związki wyznaniowe, z którymi identyfikuje się lekarz.
  • C. do ustawodawstwa medycznego.
  • D. do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
  • E. do zasad wyrażonych w uchwałach władz samorządu lekarskiego, w orzecznictwie sądów lekarskich oraz dobrych obyczajów przyjętych przez środowisko lekarskie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań