Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

185.

Jeżeli lekarz nie udzieli pacjentowi, który kwalifikuje się do dalszego leczenia, informacji o proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych:

  • A. lekarz nie ponosi odpowiedzialności prawnej - nie ma obowiązku udzielania informacji o proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych.
  • B. lekarz naraża się na poniesienie odpowiedzialności cywilnej - pacjent może żądać zadośćuczynienia pieniężnego, a ponadto lekarz podlega odpowiedzialności zawodowej.
  • C. lekarz naraża się na poniesienie odpowiedzialności karnej - nieprzekazanie informacji jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego.
  • D. lekarz nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, a jedynie może odpowiadać przed sądem lekarskim.
  • E. lekarz naraża się na poniesienie odpowiedzialności cywilnej - pacjent może żądać odszkodowania, którego wysokość ustala komisja działająca przy właściwym wojewodzie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań