Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

5.

Które z chorób patogeneza wiąże się z mutacją genu dla kolegenu? 

1. Zespół Ehlersa-Danlosa

2. Zespół Alporta

3. Zespół Marfana

4. Zespół Fanconiego

5. fibromialgia

6. wrodzona łamliwość kości

  • A. 1,2, 3, 6
  • B. 1, 2, 3,
  • C. 1,2,6
  • D. 1,2,3,4,5
  • E. wszystkie
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań