Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

19.

Wskaż prawidłową definicję szczepienia:

  • A. jest rodzajem immunizacji biernej i polega na wprowadzeniu do organizmu żywych lub zabitych drobnoustrojów, ich fragmentów albo produktów ich metabolizmu.
  • B. jest rodzajem immunizacji czynnej i polega na wprowadzeniu do organizmu żywych lub zabitych drobnoustrojów, ich fragmentów albo produktów ich metabolizmu.
  • C. jest rodzajem immunizacji biernej i polega na wprowadzeniu do organizmu gotowych przeciwciał.
  • D. jest rodzajem immunizacji czynnej i polega na wprowadzeniu do organizmu gotowych przeciwciał.
  • E. wszystkie powyższe są fałszywe
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań