Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(200)

52.

Najczęstszym miejscem lokalizacji przerzutów nowotworowych z innych narządów jest:

  • A. płuco
  • B. wątroba
  • C. skóra
  • D. kości
  • E. OUN
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań