Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(200)

100.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące zespołu Alagille’a:

  • A. dziedziczy się autosomalnie dominująco
  • B. występuje nieprawidłowy rozwój narządów: wątroby, serca, nerek
  • C. stwierdza się podwyższone stężenie fosfatazy alkalicznej.
  • D. występują wady twarzoczaszki, kręgosłupa (kręgi motyle).
  • E. stwierdza się podwyższone stężenia bilirubiny całkowitej, z przewagą pośredniej
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań