Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

57.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące zapaleń oskrzeli u dzieci:

  • A. w ponad 90% przypadków choroba ma etiologię bakteryjną.
  • B. dla złagodzenia objawów ostrego zapalenia oskrzeli pomocne może być zastosowanie nebulizacji 3% roztworem chlorku sodu.
  • C. w badaniu przedmiotowym nad polami płucnymi słyszalne są rzężenia
  • D. w profilaktyce zapaleń oskrzeli uwzględnia się coroczne szczepienie przeciw grypie dzieci > 1. m.ż.
  • E. w diagnostyce zapalenia oskrzeli rutynowo wykonuje się zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań