Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

81.

Uchyłek Meckela składa się:

  • A. ze wszystkich warstw ściany jelita.
  • B. tylko z warstwy śluzowej.
  • C. tylko z warstwy mięśniowej.
  • D. tylko z warstwy surowiczej.
  • E. z warstwy mięśniowej i surowiczej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań