Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

60.

Które z niżej podanych zaleceń dotyczących dziecka urodzonego z masą ciała 1700 g jest nieprawdziwe w świetle aktualnie obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych?

  • A. należy odroczyć podanie szczepionki BCG do czasu osiągnięcia masy ciała 2000 g.
  • B. należy odroczyć podanie szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B do czasu osiągnięcia masy ciała 2000 g.
  • C. należy w ramach szczepień obowiązkowych zastosować szczepionkę przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi z bezkomórkowym składnikiem krztuścowym.
  • D. należy w ramach szczepień obowiązkowych podać koniugowaną szczepionkę przeciw pneumokokom.
  • E. szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce należy podać zgodnie z wiekiem metrykalnym.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań