Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

35.

Dla zespołu hemolityczno-mocznicowego charakterystyczne są:

1) małopłytkowość;

2) podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy;

3) nadpłytkowość;

4) niedokrwistość;

5) obecność schistocytów we krwi obwodowej;

6) obecność limfoblastów we krwi obwodowej.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,4,6
  • B. 1,2,4,5
  • C. 2,3,4,5
  • D. 3,4,5,6
  • E. 2,3,5,6
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań