Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

191.

Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za niezdolną do samodzielnej egzystencji uważa się osobę, która z powodu naruszenia sprawności organizmu wymaga:

  • A. pomocy w codziennych czynnościach
  • B. pielęgnacji w okresie ostrym choroby.
  • C. pomocy w załatwianiu spraw urzędowych.
  • D. stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych
  • E. ustalenia przez sąd opiekuna prawnego
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań