Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

18.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące stosowania pętlowych leków moczopędnych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w przewlekłej chorobie nerek:

  • A. Pętlowe leki moczopędne są skuteczne nawet u chorych z filtracją kłębuszkową eGRF< 15 ml/min/1,73m2
  • B. Stosowanie dużych dawek pętlowych leków moczopędnych może powodować odwodnienie i zmniejszenie GFR
  • C. nie należy stosować pętlowych leków moczopędnych u chorych bez hiperkaliemii.
  • D. Stosowanie leków moczopędnych w połączeniu z inhibitorami receptora angiotensyny zmniejsza albuminurię
  • E. Stosowanie dużych dawek pętlowych leków diuretycznych może powodować uszkodzenie słuchu
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań