Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

36.

Jakich powikłań kardiologicznych można oczekiwać w przebiegu nadczynności tarczycy:

1. zaburzeń rytmu serca;

2. zaostrzenia niewydolności krążenia;

3. zaostrzenia choroby wieńcowej;

4. zapalenia mięśnia sercowego;

5. bloków przedsionkowo-komorowych.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 2,3,4.
  • C. 3,4,5.
  • D. tylko 1.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań