Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

180.

Opiekun faktyczny dorosłego i nieprzytomnego pacjenta może wyrazić zgodę na:

  • A. wyłącznie zbadanie pacjenta.
  • B. zbadanie pacjenta i podjęcie leczenia, które nie stwarza ryzyka dla pacjenta.
  • C. podjęcie leczenia, również wówczas, gdy powoduje ono podwyższone ryzyko dla pacjenta.
  • D. zbadanie pacjenta i wykonanie zabiegu operacyjnego.
  • E. zbadanie pacjenta i przetoczenie krwi.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań