Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

26.

Skala CHA2DS2–VASc donosi się do:

  • A. oceny ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków.
  • B. szacowania ryzyka zgonu u pacjenta po zawale serca.
  • C. oceny ryzyka wszystkich incydentów sercowo-naczyniowych u chorych z migotaniem przedsionków.
  • D. oceny ryzyka krwawienia u chorych z migotaniem przedsionków.
  • E. oceny prawdopodobieństwa klinicznego zakrzepicy żył głębokich (ZŻG).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań