Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

79.

Bezwzględnym wskazaniem do leczenia operacyjnego ostrego zapalenia trzustki nie jest:

  • A. brak poprawy po leczeniu zachowawczym.
  • B. zakażona martwica trzustki.
  • C. krwawienie do jamy brzusznej.
  • D. perforacja przewodu pokarmowego.
  • E. zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań