Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

108.

Wskaż cechy kliniczne nowotworów germinalnych jajnika:

1) występują głównie u młodych kobiet;

2) występują przede wszystkim u kobiet w późnej menopauzie;

3) mogą być diagnozowane na podstawie wzrostu poziomu CA-125, CEA, CA 15-3 we krwi;

4) mogą być diagnozowane na podstawie wzrostu poziomu LDH, AFP, hCG we krwi;

5) są wrażliwe na chemioterapię;

6) są leczone wyłącznie metodami chirurgicznymi;

7) są zawsze nowotworami złośliwymi.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,4,7.
  • B. 3,4,6.
  • C. 2,4,6,7.
  • D. 1,4,5.
  • E. 2,3,7.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań