Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

136.

U chorego z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego, z miarową czynnością serca 72/min, w zapisie EKG (uprzednio bez odchyleń) można zaobserwować wszystkie wymienione, z wyjątkiem:

  • A. obniżenia odcinka ST.
  • B. pseudonormalizacji załamka T.
  • C. załamka Q w III odprowadzeniu.
  • D. bloku lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB)
  • E. uniesienia odcinka ST-T.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań