Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

33.

Występowanie trombofilii jest najbardziej prawdopodobne u chorego:

  • A. który nie reaguje na leczenie acenokumarolem/warfaryną.
  • B. który miał nadmierne krwawienie po ekstrakcji zęba przez stomatologa.
  • C. u którego wystąpiła choroba zakrzepowo-zatorowa bez uchwytnych czynników ryzyka.
  • D. który miał zawał mięśnia sercowego przed 50. rokiem życia.
  • E. który ma tętniaka aorty brzusznej ze skrzepliną przyścienną.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań