Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

149.

Największe ryzyko pojawienia się zespołu metabolicznego u pacjentów ze schizofrenią występuje u osób przyjmujących:

  • A. olanzapinę.
  • B. arypiprazol.
  • C. zyprazydon.
  • D. lurazydon.
  • E. karyprazynę.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań