Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

45.

U matki 5-miesięcznego dziecka od 3 dni występuje gorączka i kaszel, a w dniu badania rozpoznano grypę typu B (potwierdzona szybkim testem). Matka karmi dziecko piersią, w ciąży była szczepiona przeciwko grypie. Wskaż właściwe postępowanie w związku z ekspozycją dziecka na grypę:

  • A. profilaktyka poekspozycyjna oseltamiwirem w dawce 3 mg/kg masy ciała z uwagi na korzyści ochronne dla dziecka.
  • B. profilaktyka poekspozycyjna nie jest konieczna, ponieważ dziecko jest karmione piersią.
  • C. profilaktyka poekspozycyjna nie jest konieczna, ponieważ dziecko jest karmione piersią przez mamę, która była szczepiona przeciwko grypie w ciąży.
  • D. profilaktyka poekspozycyjna nie jest zalecana, ponieważ matka rozwinęła grypę typu B.
  • E. profilaktyka poekspozycyjna nie jest zalecana z powodu czasu, jaki upłynął od chwili ekspozycji.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań