Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

71.

Powstanie ropniaka pęcherzyka żółciowego może być wynikiem:

  • A. opóźnionej interwencji chirurgicznej w przypadku ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego.
  • B. przedłużonego uwięźnięcia złogu w szyi pęcherzyka.
  • C. wcześniejszej obecności wodniaka pęcherzyka.
  • D. raka pęcherzyka.
  • E. wszystkich wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań