Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

102.

W przypadku wystąpienia w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej dwuowodniowej w 27. tygodniu ciąży u jednego z płodów małowodzia, zapadniętego pęcherza moczowego, ograniczenia ruchów płodu, a u drugiego wielowodzia, nadmiernie wypełnionego pęcherza moczowego i obrzęku uogólnionego należy rozpoznać:

  • A. selektywne wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania (sIUGR) i zalecić obserwację pacjentki oraz ponowne wykonanie badania ultrasonograficznego za 2 tygodnie.
  • B. zespół odwróconego kierunku przepływu krwi i zalecić podanie materiału zatorowego do tętnicy płodu „bez serca”.
  • C. zespół przetoczenia krwi między płodami (TTTS) i zalecić laserową obliterację połączeń naczyniowych między płodami.
  • D. zespół anemia-policytemia i zalecić zakończenie ciąży w trybie pilnym drogą cięcia cesarskiego.
  • E. współwystępowanie choroby trofoblastycznej z ciążą wielopłodową i zalecić zakończenie ciąży w trybie pilnym drogą cięcia cesarskiego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań