Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

123.

Podstawowym ustrukturyzowanym procesem umożliwiającym podnoszenie poziomu opieki nad pacjentami w praktyce lekarza rodzinnego jest:

  • A. cykl poprawy jakości.
  • B. kontrola zewnętrzna.
  • C. praca zespołowa w oparciu o rozwiązywanie problemów.
  • D. ankietyzacja personelu i pacjentów.
  • E. żadne z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań