Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

125.

U osób z istotnie zwiększonym ryzykiem ŻChZZ odbywających długotrwałe (> 4 godzin) podróże samolotem, samochodem lub autokarem zaleca się przed podróżą:
1) założenie podkolanówek o stopniowanym ucisku;
2) wstrzyknięcie pojedynczej profilaktycznej dawki heparyny drobnocząsteczkowej;
3) przyjęcie NOAC;
4) przyjęcie kwasu acetylosalicylowego;
5) przyjęcie diosminy.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. 1,2,3.
  • D. 1,2,3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań